Ideový a vizuálny koncept albumu H16 – SILA. Zdvihnutá päsť ako symbol sily, vzdoru a revolúcie. Kultový symbol používaný vo vizuálnom umení. Typografia vo výraznom kontraste zlatou razbou. K albumu navrhnutá séria merchu v téme základného motívu. Foto Lousy Auber.