Vizuálna identita, logo a webstránka pre Paneurópsku základnú školu. Koncept voľne uložených grafických prvkov odkazuje na detské výstrižky z farebných papierov. Usporiadaním týchto prvkov do kruhu vzniká logo ktoré reprezentuje hodnoty a metódy vzdelávania Paneuropskej základnej školy. Voľný priestor v kruhu tvorí hviezdu ako symbol únie paneurópskych škôl.

­

Paneuropska_zakladna_skola_prez2

Paneuropska_zakladna_skola_prez3

Paneuropska_zakladna_skola_prez4Paneuropska_zakladna_skola_prez5 Paneuropska_zakladna_skola_prez6Paneuropska_zakladna_skola_prez7­