Vizuálna identita pre Mow Cocktail Bar. Koncept vychádza z prirodných motívov, textúr a štruktúr odkazujúcich na netradičné zariadenie interiéru. Logo vzniklo spojením elementov vyjadrujúcich motto a názov cocktail baru – My Own World.