Identita pre správcovskú spoločnosť HproByt.  Koncept loga vychádza zo štylizovaného písmena H pripomínajúceho blok domu, jeho tieň alebo tretí rozmer. Webstránka reprezentuje všetky dôležité informácie v prehľadnom minimalistickom dizajne.