Masquerade

Vizuálna identita pre Masquerade Lounge Bar & Club

Kompletná vizuálna komunikácia jedného z najznámejších slovenských tanečných klubov.
Od návrhu loga, cez web, až po napojové lístky a propagáciu jednotlivých eventov.

masquerade_logo_proces

Popis: Proces tvorenia loga Masquerade Lounge Bar & Club

MasqueradeLogoFinal

Popis: Finálny návrh loga Masquerade Lounge Bar & Club

IMG_9490web

IMG_1743

Popis: Aplikácia loga Masquerade Lounge Bar & Club v exteriéroch klubu

Masquerade_Menu_3

Popis: Nápojový lístok Masquerade Lounge Bar & Club

0383d98157909.560b841b68b98

Popis: Vizuál plagátu na pravidelný event

d1ee138157909.560b83cd7e15a

Popis: Vizuál plagátu na pravidelný event