Foto

Portréty, promo, gastro a produktová fotografia.

Portrétová fotografia, promo fotky pre hudobníkov na plagáty a covery, postprodukcia,
ale aj produktová fotografia, fotografovanie interiérov, nehnuteľností, hotelov a jedla pre reštaurácie.